Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych MS Access  -  polskie strony WWW.

 

 1. WinAPI
  Interfejs programowania aplikacji. Deklarowanie struktur. (typów użytkownika) i funkcji z bibliotek DLL.
  • Funkcje API.
  • Typy (Struktury) API
  • Spis. Artykuły o API
  • API. podstawy
  • Instrukcja Declare
  • Instrukcja Type
  • API. FindFirstFile
  • API. FindNextFile
  • API. FindClose
  • API. IsTextUnicode
  • Type. WIN32_FIND_DATA
  • Type. FILETIME
  • MultiByteToWideChar
  • WideCharToMultiByte
 2. Bitmapa 24-bit
  Struktura pliku bitmapy. 40-bajtowy nagłówek BITMAPINFOHEADER.
  Bitmapa 24-bit (True Color). Formant Image i PictureData.
  • Struktura pliku BMP - popularne formaty plików graficznych,
  • PictureData (DIB) - formant Rysunek (Image), właściwość Picture i PictureData,
 3. Obiekt DoCmd
  Opis niektórych metod obiektu DoCmd.
  • Obiekt DoCmd
  • MoveSize
  • Restore
  • SelectObject
 4. Formularze
  Formularze. Metody, właściwości, zdarzenia. Położenie i rozmiar.
  • O formularzu
  • Otwarcie formularza
  • Dziewięć metod otwarcia
  • Metody: Me.Repaint, DoCmd.Restore,
  • Właściwości: AutoCenter; AutoResize; DividingLines; Visible; WindowHeight (Width); WindowLeft, (Top)
  • Zdarzenia:Open, Close; Load, Unload
 5. Funkcje MS Access
  Formularze. Metody, właściwości, zdarzenia. Położenie i rozmiar.
  • Krótki opis używanych funkcji MS Access.
  • Funkcje: Dir, DoEvents, InStr, Mid, Replace, Shell
 6. Instrukcje VBA
  • Opis niektórych instrukcji VBA.
  • Instrukcja: Declare, Type, Open, Get
 7. Metody MS Access
  Opis niektórych metod obiektów MS Access.
  • Application.CurrentDb; Application.Echo
  • Form.Repaint
 8. Przetwarzanie plików
  Lista plików i folderów. Wbudowana funkcja DIR i komenda DIR. WSH.FileSystemObject.
  API. FindFirstFileA. API. FindNextFileA. Instrukcja Open.
  Odczyt danych z pliku do tablicy Byte lub zmiennej String.
  • Krótki opis używanych funkcji MS Access.
  • O plikach
  • Argumenty otwarcia pliku
  • Plik do zmiennej String
  • Plik do tablicy Byte()
  • Dir. Lista folderów
  • FSO. Lista folderów
  • API. Lista folderów
  • API. Lista plików
  • API. Lista folderów (Unikod)
  • API. Lista plików (Unikod)
  • Plik. Instrukcja Open.
 9. Przetwarzanie tekstu
  Funkcje i procedury ułatwiające przetwarzanie tekstu. Konwersja tekstu, zamiana tekstu.
  • Czy tekst jest w formacie Unicode?
  • Konwersja tekstu: ASCII »» UTF8; UTF8 »» ASCII; CodePage »» CodePage
  • Pobierz i zastąp tekst między tagami HTML
  • Usuń zbędne odstępy; Usuń powtórzone znaki
 10. Właściwości obiektów
  Opis niektórych właściwości obiektów MS Access.
  • AutoCenter; AutoResize; DividingLines; Visible; WindowHeight (Width); WindowLeft, (Top)
  • Application.Visible; Application.UserControl
 11. VBA 7
  Edytor kodu VBA. Okno „Immediate”. Dyrektywa Option Explicit. Require Variable Declaration.
  Typ LongLong, LongPtr. Stałe kompilacji VBA7, Win64.
  • 64 bitowe VBA
  • Podstawy VBA
  • Zmienne i ich typy
  • Deklarowanie zmiennych
  • Zasięg zmiennej
  • Cykl życia zmiennych
 12. Zdarzenia (Events)
  Opis niektórych zdarzeń w MS Access.
  • Open; Close
  • Load; Unload
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •