Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych MS Access  -  polskie strony WWW.

www.accdb.accdb.pl - foo - funkcje własne w MS Access

Linki do MS Access

 

 1. Etapy realizacji projektu bazy danych Microsoft Access
  • Wyznaczyć na mapie przedwojennego Krakowa 100 miejsc, które mogły być przeznaczone na punkty obserwacyjne dla przedwojennych stójkowych.
  • Graficznie przedstawić na mapie Krakowa położenie każdego z tych punktów obserwacyjnych.
  • Do każdego punktu umożliwić podgląd okolic miasta, w którym się on znajduje.
  • Dla każdego punktu, graficznie, przedstawić na mapie hipotetyczny obszar słyszalność służbowego gwizdka.
  • Zapewnić wydruk fragmentu mapy dla każdego punktu oddzielnie.
  • Zapewnić wydruk mapy całego obszaru przedwojennego Krakowa ze wszystkimi punktami obserwacyjnymi.
  • Ze względu na niepewne dane, położenie punktu oraz hipotetyczny obszar słyszalności powinny dać się łatwo aktualizować i nanosić na mapę przedwojennego Krakowa.
  • Parametry wydruku mapy głównej w skali 1:1
   1. wydruk kolorowy,
   2. rozdzielczość 300 dpi,
   3. Rozmiar: 80cm x 60cm.
 2. BMP 24-bit
  • Struktura pliku BMP - popularne formaty plików graficznych,
  • PictureData (DIB) - formant Rysunek (Image), właściwość Picture i PictureData,
  • Odczyt i zapis DIB - odczyt pliku bitmapy z dysku i zapis Image.PictureData na dysk,
  • Kontekst urządzenia DC - Device Context (DC) - kontekst urządzenia,
  • Kontekst pamięciowy DC - Memory Device Context - pamięciowy kontekst urządzenia,
 3. WinAPI
  • API File - funkcje API zarządzania plikami,
  • API GDI - rysowanie, malowanie, pisanie po bitmapach
  • API Global - funkcje WinAPI ogólnego przeznaczenia,
  • API Window - funkcje umożliwiające tworzenie okien i zarządzanie nimi,
  • API Structure - stosowane struktury WinAPI,
 4. foo
  • fooCon - stałe stosowane w prezentowanych funkcjach i procedurach,
  • fooBmp - procedury i funkcje działające na bitmapach,
  • fooDbs - procedury i funkcje dla bazy danych,
  • fooFile - procedury i funkcje obsługujące pliki,
  • fooForm - procedury i funkcje operujące na formularzach,
  • fooOth - inne procedury i funkcje ogólnego przeznaczenia,
  • fooWin - procedury i funkcje operujące na oknach Windows,

Projekt jest realizowany od 01.12.2010 roku z dużymi (czasami półrocznymi) przerwami. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 02.11.2011 roku.

Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •