Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość DataEntry (Wprowadzanie Danych)

  1. Zezwolenie użytkownikowi tylko na wprowadzanie nowych danych.
  2. Ukrycie istniejących rekordów przed użytkownikiem.
  3. Polecenia Wprowadzanie danych oraz polecenie Usuń filtr/sortowanie w menu Rekordy.

DataEntry (Wprowadzanie Danych) - nowy rekord.

Właściwość DataEntry (Wprowadzanie Danych) można użyć do określenia, czy w formularzu związanym możliwe będzie jedynie wprowadzanie danych w nowym rekordzie. (Widoczny będzie tylko wiersz do wprowadzania danych o ile Właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone) została ustawiona na True). Jak widać właściwość DataEntry (Wprowadzanie Danych) nie określa, czy możliwe jest dodawanie rekordów, a jedynie określa, czy wyświetlane będą istniejące rekordy.

Właściwość DataEntry może przyjąć następujące ustawienia:
UstawienieOpisVisual Basic
TakPo otwarciu formularza widoczny jest tylko pusty rekord.True (-1)
Nie(Ustawienie domyślne). Po otwarciu formularza widoczne są istniejące rekordy.False (0)

Właściwość DataEntry (Wprowadzanie Danych) można ustawiać w arkuszu właściwości, w makrze lub używając języka Visual Basic.

Ustawienie Właściwości Dodawanie dozwolone

Właściwość tę można ustawiać w każdym widoku. Właściwość DataEntry działa tylko wtedy, gdy właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) jest ustawiona na wartość "Tak".

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość DataEntry (Wprowadzanie Danych) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnWprowadzanieDanych_Click()
Me.DataEntry = True
End Sub
Menu Rekordy Aplikacji MS Access

Ustawienie właściwości DataEntry na wartość "Tak" przy użyciu języka Visual Basic powoduje ten sam efekt, co kliknięcie polecenia Wprowadzanie danych w menu Rekordy. Ustawienie tej właściwości na wartość "Nie" przy użyciu języka Visual Basic jest równoważne kliknięciu polecenia Usuń filtr/sortowanie w menu Rekordy.

Gdy formularz jest otwierany przy użyciu akcji OtwórzFormularz (OpenForm) z wykorzystaniem argumentu "Tryb Danych" (DataMode As AcFormOpenDataMode) to program Microsoft Access zastępuje wiele ustawień właściwości formularza na właściwości wynikające z wartości przypisanej do argumentu "Tryb Danych". Przykładowo, jeżeli argument "Tryb danych"
w akcji OtwórzFormularz (OpenForm) jest ustawiony na wartość "Edycja" (acFormEdit), to program Microsoft Access zamieni w formularzu następujące ustawienia właściwości:"

Aby zabezpieczyć się przed zmianą tych istniejących ustawień właściwości należy zrezygnować z korzystania z argumentu "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm). Wtedy program MS Access zastosuje bieżące ustawienia właściwości zdefiniowane w formularzu.

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość RecordsetType (Typ Zestawu Rekordów)  znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".