Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

www.access.best4u.pl - Profesjonalne strony o MS Access

Linki do MS Access

Podstawy i przykłady relacyjnych baz danych ...

W pięciu głównych działach tematycznych zawarte są informacje począwszy od wstępnych etapów projektowania baz danych, poprzez tworzenie relacji pomiędzy tabelami i wykorzystania kwerend do efektywnego wyszukiwania informacji, aż po tworzenie interfejsu użytkownika przy użyciu formularzy oraz prezentowanie danych w raportach programu MS Access.
Poniżej przedstawiam skrótowy opis zawartości strony:

 1. Wstęp do Accessa
  1. Informacje ogólne
   1. Architektura pakietu, obsługiwane formaty danych, podstawowe definicje oraz krótkie omówienie kreatorów w MS Access 97
  2. Obiekty bazy danych MS Access (krótkie omówienie):
   1. Tabele, Formularze, Kwerendy, Raporty, Makra, Moduły klasy, Moduły standardowe, Procedury typu Sub, Procedury typu Function
 2. Projekt
  1. Projektowanie bazy danych
  2. Wprowadzenie do projektowania
   1. Relacyjna baza danych, Nadmiarowość danych, Problemy z wartościami złożonymi, Anomalie powstałe podczas uaktualniania, Anomalie powstałe podczas wstawiania danych, Anomalie powstałe podczas usuwania danych, Zapobieganie utracie danych, Utrzymywanie integralności relacyjnej, Tworzenie widoków (kwerend).
 3. Kwerendy
  1. Definiowanie kwerend
   1. Kwerendy wybierające, kwerendy modyfikujące, kwerendy usuwające, kwerendy aktualizujące, kwerendy dołączające, kwerendy tworzące tabele, kwerendy krzyżowe.
 4. Relacje
  1. Relacje w bazie danych
   1. Relacje w bazie danych, Relacja jeden-do-wielu, Relacja wiele-do-wielu
 5. Budowa
  1. Budowanie aplikacji
   1. Definiowanie struktury danych, wykonanie formularzy, wykonanie raportów, wykonanie formularzy i sekcji sterujących (przyciski), dodatkowe oprogramowanie aplikacji.
  2. Wykonanie formularza
   1. Tworzenie formularza, dostępne obiekty na formularzach, najważniejsze własności formularza, najważniejsze własności pól
  3. Wykonanie raportu
   1. Tworzenie raportu, części raportu, grupy i sortowanie, najważniejsze własności raportu, najważniejsze własności sekcji, najważniejsze własności pól, możliwości formatowania raportu, inne możliwości raportów
  4. Moduły i Visual Basic for Applications
   1. Zastosowanie, składnia, przykładowa procedura: "Obsługa pól na formularzu"
 6. Download
  1. Do pobrania:
   1. Poznajemy ACCESSA, ABC Accessa 2000,
   2. Kodowklejacz by Stanley P.,
   3. Combiadd - dopisywanie pozycji do pola Kombi,
   4. ABarCode ActiveX - Drukowanie kodów,
   5. Accent Access Password Recovery 1.00 - odzyskiwanie zapomnianego hasła MS Access 95, 97, NT oraz 2000,
   6. Access Compare 1.5 - porównywania dwóch baz danych MS Access,
   7. Access2web 1.2 - Konwerter plików MS Access do formatu HTML,
   8. AccVer 1.01 - pracowa z wieloma wersjami MS Access jednocześnie,
   9. Advanced Access Password Recovery 2.1 - odzyskiwanie utraconych haseł z zabezpieczonych baz danych MS Access.
   10. Bullet Query Wizard 1.0 - osobny interfejs ułatwiający formułowanie zapytań i wyników,
   11. DB SQL Assist Pro - Konwerter zapytań wygenerowanych przy pomocy MS Access,
   12. Ferret Query Wizard 5.0 - szybkie budowanie zapytań i czytelne prezentowanie danych,
   13. Urthman's MDB Code Generator 1.0 - konwersja kodu bazy danych MS Access na kompletny moduł kodu źródłowego Visual Basic,
   14. Urthman's MDB Forms Wizard 1.0 - analizuje każdą z tabel bazy danych MS Access i generuje kompletny formularz w Visual Basicu gotowy do użycia we własnych projektach,
   15. Microsoft Snapshot Viewer - przeglądanie raportu bazy danych bez konieczności instalowania aplikacji MS Access,
   16. Personal Information Explorer 2.0 - PIM współpracujący z MS Access 2000,
 7. Linki
 8. Linki i literatura
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •