Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

my-poi.pl/mactok.aspx - Strona Macieja Tokarza

Linki do MS Access

Na stronie 'mactok' znajdują się trzy przykładowe bazy programu MS Access poruszająca zagadnienie:

 1. Microsoft Access 2007 i OpenStreetMap

  Access 2007 i OpenStreetMap

  • przechwytywanie współrzędnych geograficznych
  • dodawanie markerów oraz śladów gpx z kodu VBA
 2. Zastosowanie TreeView i ListView (MS Access)
      Dla Accessowiczów polecam przykład bazy wykorzystującej technikę drag & drop w treeview i listview. Jest to alternatywne przedstawianie/praca z danymi w stosunku do rozwiązań opartych na nawigacji "Outlokowej".

  Przykład TreeView i ListView

  • drag&drop nodów w TreeView
  • drag&drop pomiędzy ListView, a TreeView
  • sortowanie ListView po kliknięciu na nagłówek kolumny
  • kolorowanie oraz pogrubianie wybranych pozycji ListView
  • skalowanie zawartości formularza przy zmianie jego rozmiaru
  • podział formularza za pomocą przesuwnej pionowej belki
  • zapisywanie ustawień formularza w pliku .ini
 3. Zastosowanie kontrolki MonthView (Microsoft Access 2007)
  Kontrolka MonthView

  • obliczanie wymiaru urlopu na podstawie zaznaczenia
  • pogrubianie wybranych dni na kalendarzu

 

Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •