Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone)

  1. Ograniczenie możliwości wyświetlania istniejące rekordów.
  2. Przeglądanie i edycja istniejących rekordów, bez możliwości dodawanie nowych.

AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone) - dodawanie rekordów.

Właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone) można użyć do określenia, czy użytkownik może dodać rekord za pomocą danego formularza.

Właściwość AllowAdditions może przyjąć następujące ustawienia:
UstawienieOpisVisual Basic
Tak(Ustawienie domyślne) Użytkownik może dodawać nowe rekordy.True (-1)
NieUżytkownik nie może dodawać nowych rekordów.False (0)

Właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone) można ustawiać w arkuszu właściwości, w makrze lub używając języka Visual Basic.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnDodawanieDozwolone_Click()
Me.AllowAdditions = True
End Sub
Okno Właściwości - zakładka Dane


Aby umożliwić użytkownikom przeglądanie lub edycję istniejących rekordów, ale nie dodawanie nowych, należy ustawić właściwość AllowAdditions na wartość "Nie".

Aby uniemożliwić dokonywanie zmian w bieżącym zestawie rekordów (czyli aby formularz stał się obiektem tylko do odczytu), należy ustawić poszczególne właściwości:

Można też zmieniać pojedyncze rekordy na przeznaczone tylko do odczytu ustawiając właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość "Utrwalony"

Menu Rekordy Aplikacji MS Access

Gdy właściwość AllowAdditionsjest ustawiona na wartość "Nie", to polecenie Wprowadzanie danych w menu Rekordy jest niedostępne.

Gdy formularz jest otwierany przy użyciu akcji OtwórzFormularz (OpenForm) z wykorzystaniem argumentu "Tryb Danych" (DataMode As AcFormOpenDataMode) to program Microsoft Access zastępuje wiele ustawień właściwości formularza na właściwości
wynikające z wartości przypisanej do argumentu "Tryb Danych". Przykładowo, jeżeli argument "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm) jest ustawiony na wartość "Edycja" (acFormEdit), to program Microsoft Access zamieni w formularzu następujące ustawienia właściwości:

Aby zabezpieczyć się przed zmianą tych istniejących ustawień właściwości należy zrezygnować z korzystania z argumentu "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm). Wtedy program MS Access zastosuje bieżące ustawienia właściwości zdefiniowane w formularzu.

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość DataEntry (WprowadzanieDanych)  znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".