Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

web.pertus.com.pl/~stanley/ - Access to MSAccess czyli strona Stanley'a P.

Linki do MS Access

... Porady, przykłady i odnośniki.

Na kolejnych stronach nazwanych: FAQ i porady, Błędy, Access 2.0 i y2k, Archiwum plików, Kodowklejacz, Shifter znajduje się 30 omówionych zagadnień porad oraz 16 przykładowe bazy programu MS Access

Poniżej przedstawiam tytuły przykładów i rozwiązań znajdujących się na tej stronie:

FAQ i porady - 26 przykładów i porad.
- Jak skompilować .mdb do .exe; uruchomić bazę bez Accessa.
- Źródła informacji, pomoc, książki.
- Gdzie jest archiwum grupy pl.comp.bazy-danych.msaccess.
- Zaokrąglanie kwot po przecinku.
- Jak uzyskać literę 'ą' podczas edycji modułów w Acc 8.0 (97).
- Okno wyboru plików.
- „Łamanie” zabezpieczeń na poziome użytkownika.
- Baza wciąż sie rozrasta, mimo usuwania obiektów.
- Pole Licznik/Autonumer ma ponownie zliczać od 1.
- Niewłaściwe sortowanie polskich znaków.
- Konwertowanie bazy do wcześniejszej wersji.
- Wyłączanie komunikatów potwierdzania zapytań funkcjonalnych.
- Przechwytywanie i obsługa błędów wykonania zapytań funkcjonalnych - metoda Execute.
- Kopiowanie własnych pasków narzędzi do innej bazy.
- Odczyt nazwy bazy danych.
- Problemy z datą w zapytaniach SQL.
- Pole kombi (combobox) - dopisywanie nowych wartości do tabeli będącej źródłem wiersza.
- Liczba porządkowa (Lp.) w raportach, formularzach.
- Pole listy (listbox) - zaznaczanie pierwszej pozycji.
- Kwota słownie.
- Dodatkowe opcje startowe Access'a 2.0.
- Wyłączanie klawisza Shift podczas uruchamiania bazy.
- Odwołania do podformularzy.
- Pasek zaawansowania operacji ("progressbar") - pożyteczna funkcja SysCmd.
- „Programowe”zapisanie bieżacego rekordu w formularzu.
- „Wydruk pojedynczego rekordu” - synchronizacja raportu z formularzem.
Access w pigułce - 1 darmowy manual o MS Access.
Microsoft Access - jako narzędzie konstrukcji baz danych
w/g autora strony:
Poniższe opracowanie stanowi moim zdaniem dobry, skrótowy przegląd możliwości programu Microsoft Access oraz wprowadzenie do relacyjnych baz danych, które może okazać się pomocne zwłaszcza początkującym użytkownikom. Opis dotyczy Acc'95 (7.0), lecz w zasadzie odnosi się do każdej wersji programu.
- Błędy w Accessie - omówienie 4 błędów (bugów) MS Access.
- Brak litery 'ą' w modułach Acc 8.0 (97).
- Niekonsekwentne porównywanie dużych i małych polskich znaków w zapytaniach.
- Niemożność programowego kasowania modułów w Access Basicu dot. Access 2.0.
- Acc'97 - dziura „drag & drop” w zabezpieczeniach na poziomie użytkownika.
Archiwum plików - 14 przykładowych plików przykładowych baz MS Access
Lista plików możliwych do pobrania z witryny.
- Pliki20.zip, Pliki97-1.zip, Pliki97-2.zip - Otwieranie okien dialogowych wyboru plików.
- plqryerr.zip -Błąd porównywania polskich znaków.
- ga98test.zip - Przykład (nie)łamania baz przez GetAccess.
- execute.zip - Przykład zastosowania metody Execute.
- combiadd.zip - Przykład dodawania nowych wartości do pola kombi (combobox).
- Shifter.zip - Aplikacja umożliwiająca "blokowanie Shifta".
- Subfrm.zip - Przykłady odwołań do podformularzy.
- SyncRep.zip - Przykład "Wydruku pojedynczego rekordu" w raporcie (synchronizacja formularzy i raportów).
- Kodowklejacz 1.2 - Dodatek umożliwiający szybkie wstawianie do modułów uprzednio zdefiniowanych własnych fragmentów kodu.
- Kodwkl20.zip, Kodwkl97.zip - Kodowklejacz 1.1 - Dodatek umożliwiający szybkie wstawianie do modułów uprzednio zdefiniowanych własnych fragmentów kodu.
Luźne rozważania: przykłady-próby-prototypy rozwiązań
- SecMov01.zip - Security Mover - aplikacja ułatwiająca odtworzenie uprawnień w bazach zabezpieczonych na poziomie użytkownika, np. w sytuacji zaimportowania obiektów do nowej bazy.
- AutoLista.zip - Próba automatycznego wyszukiwania w polu listy w trakcie wpisywania w polu tekstowym (Stanley, Christie)
- FrmTrans.zip - Próba zbudowania formularza, umożliwiającego zatwierdzenie lub zaniechanie zapisu wprowadzonych rekordów, bez użycia tabel tymczasowych - transakcje na Recordsetach
- y2kmask.zip - Niegdysiejsza próba obejścia problemu y2k w Accessie 2.0 (Stanley) , obecnie jest patch producenta.
Kodowklejacz (TM ;-) - 1 przykładowa baza MS Access
- Dodatek do programu Microsoft Access. Umożliwia szybkie wklejanie do modułów uprzednio zdefiniowanych, często stosowanych fragmentów kodu. Dodatek jest uruchamiany za pomocą opcji Buduj, wybieranej z menu podręcznego po naciśnięciu prawego przycisku myszki.
Shifter - wyłączanie klawisza Shift podczas uruchamiania bazy - 1 przykładowa baza MS Access
- Aplikacja, która pozwala na "blokowanie Shifta" i "odblokowaniae Shifta" oraz zmianę poniżej wymienionych opcji Autostartu w dowolnie wskazanej bazie:
  •  AllowBypassKey - Używaj klawisza SHIFT dla opcji startowych
  •  StartupShowDBWindow - Wyświetlaj okno bazy danych
  •  AllowSpecialKeys - Używaj specjalnych klawiszy programu Access
  •  AllowFullMenus - Używaj pełnych menu programu Access
  •  AllowBuiltInToolbars - Używaj wbudowanych pasków narzędzi
  •  AllowShortcutMenus - Używaj domyślnych menu podręcznych
  •  AllowToolbarChanges - Pozwalaj na zmiany pasków narzędzi/menu
  •  AllowBreakIntoCode - Wyświetlaj kod po błędzie
  •  StartupShowStatusBar - Wyświetlaj pasek stanu
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •