Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

www.access.vis.pl - MS Access - sztuczki i chwyty

Linki do MS Access

... czyli mniej popularne rozwiązania z dziedziny baz Ms Access.

Na kolejnych stronach nazwanych: Warsztat, Warsztat 2, Warsztat 3, Warsztat 4, Anti-FAQ oraz Zabezpieczenia, znajduje się cała masa przeróżnych, wspaniałych rozwiązań własnych obu Krzysztofów, a także przykłady nadesłane przez innych miłośników programu Access.

Poniżej przedstawiam tytuły niektórych przykładów i rozwiązań znajdujących się na tej stronie:

 1. Warsztat - na stronie tej znajduje się 37 przykładów oraz 57 przykładowych baz (niektóre tematy zawierają po kilka przykładowych baz)
  1. Autorozwijanie w polu tekstowym, dynamiczne filtrowanie i wyszukiwanie.
  2. Defragmentacja bazy zabezpieczonej hasłem, z której pochodzą tabele załączone.
  3. Defragmentacja bieżącej bazy w MS Access 97.
  4. Efekt specjalny - odkodowanie.
  5. Funkcje do wyświetlania plików JPG i GIF.
  6. Ikonka aplikacji, która nie znika po skopiowaniu bazy na inny komputer.
  7. Jak usunąć hasło bazy w Accessie 97?.
  8. Jak wrzucić naszą aplikację do System Traya (zasobnika systemowego przy zegarze).
  9. Jak zapisać OLE na dysk w postaci pliku?
  10. Kolorowe rekordy na formularzu ciągłym.
  11. Kopiowanie otwartej/bieżącej bazy danych w inne miejsce.
  12. Kto pracuje w bazie - lista użytkowników z ich statusami?
  13. Kwerenda krzyżowa, którą można edytować.
  14. Liczba porządkowa (Lp) dla rekordu.
  15. Nietypowe funkcje agregujące (średnia geometryczna, kwadratowa, iloczyn).
  16. Nietypowy przykład użycia kontrolki kalendarza MSCal.ocx.
  17. Okno wyboru folderu z katalogiem domyślnym.
  18. Okrągłe formularze.
  19. Programowa zmiana rozdzielczości monitora.
  20. Programowy dostęp do rejestru Windows.
  21. Przeglądarka obrazków na formularzu ciągłym.
  22. Przykłady efektów wizualnych na formularzu.
  23. Pseudo exe w Accessie.
  24. Słownie złotych.
  25. Sterowanie sekcjami raportu.
  26. Test poprawności PESEL (+ 2 uzupełnienia).
  27. Wartości 'Z przeniesienia' w nagłówku/stopce raportu.
  28. Własna ikonka i własne napisy na przyciskach w MsgBox, dezaktywacja przycisku X.
  29. Własny InputBox.
  30. Własny ProgressBar (pasek zaawansowania).
  31. Wykonanie w Accessie skrótu z dowolną ikonką, katalogiem itp. - metoda 1.
  32. Wykonanie w Accessie skrótu z dowolną ikonką, katalogiem itp. - metoda 2.
  33. Wykonanie z poziomu Accessa prostego skrótu na pulpicie.
  34. Wypełnianie dziur w polu Autonumer.
  35. Wyrównywanie tekstów w polu kombi.
  36. Wyświetlanie animacji AVI (bez użycia OCX, wystarczy sam Access).
  37. Zegar analogowy w Accessie.
 1. Warsztat 2 - na stronie tej znajduje się 36 przykładów oraz 49 przykładowych baz (niektóre tematy zawierają po kilka przykładowych baz)
  1. Automatyczna zamiana bieżącego pliku na nową wersję.
  2. Detekcja wyjścia myszki poza obszar elementu (2 rozwiązania).
  3. Drag & Drop - linia podziału.
  4. Drag & Drop - przeciąganie kolumn na formularzu ciągłym.
  5. Dynamiczne przydzielanie uprawnień, blokowanie okna bazy, wyszarzenie X woknie aplikacji iinne.
  6. Dynamiczne tworzenie raportów, wypełnianie kontrolek ListView.
  7. EAN8 na stronie WWW w podformularzu.
  8. Formant Karta z przyciskami u góry, u dołu lub z boku.
  9. Format procentowy - ostateczne rozwiązanie?
  10. Formatowanie dyskietki spod Accessa.
  11. Formuły w Accessie jak w Excelu.
  12. Jak rozpoznać wskazany myszką element arkusza danych?
  13. Jak wykryć wyjście myszki poza element, w przypadku wielu formantów.
  14. Jak wysłać do Excela dane, w postaci animowanego wykresu?
  15. Jak zrobić pole kombi na pasku narzędziowym?
  16. Kalendarzyk bez ActiveX.
  17. Konwerter plików MDE do MDB (MDE to MDB converter)!
  18. Korzystanie z list typu multiselect.
  19. "Masowa" konwersja plików mdb na mde.
  20. Menu na wzór paska w Outlooku.
  21. Odczyt listy dostępnych fontów.
  22. Odczyt znaku zodiaku na podstawie daty urodzenia.
  23. Otwieranie formularzy: Jak przekazać obiekt w OpenArgs?
  24. Pamiętanie ostatnich wpisów w polu kombi, filtrowanie z użyciem BuildCriteria.
  25. Podświetlanie bieżącego rekordu na formularzu ciągłym.
  26. Przeglądarka accessowych obiektów dla środowiska Run-Time.
  27. Transakcje na formularzu ciągłym.
  28. Wasny wykres słupkowy, bez korzystania z MSGraph.Chart.
  29. Własne przyciski nawigacyjne.
  30. Własny Panel przełączania.
  31. Własny pasek postępu.
  32. Własny wygaszacz ekranu.
  33. Wysyłanie i odbieranie poczty z dowolnym załącznikiem, czyli... aplikacja pocztowa zrobiona w Accessie.
  34. Wyświetlanie listy kombi na podstawie wcześniejszego wyboru.
  35. Wyświetlanie strony HTML na formularzu (bez ActiveX).
  36. Zmiana kształtu kursora na własny, detekcja wyjścia myszki poza obszar elementu.
 1. Warsztat 3 - na stronie tej znajduje się 38 przykładów oraz 39 przykładowych baz (niektóre tematy zawierają po kilka przykładowych baz)
  1. Alternatywa dla FreeMail - czyli poczta bezpośrednio z Accessa.
  2. Alternatywny sposób eksportu do Excela.
  3. Automatyczna aktualizacja bieżącego programu do nowej wersji (cz. 2).
  4. AutoSize - dopasowanie rozmiaru pola tekstowego do zawartości.
  5. Bieżący plik bazy jako MDW.
  6. Czas sportowy: jak liczyć z dokładnością do milisekund.
  7. Detekcja zdarzeń Activate/Deactivate formularzy typu popup.
  8. Dni robocze.
  9. Dostępna pamięć RAM i "zatrzymanie" kursora wewnątrz okna.
  10. Drag&Drop - reskalowanie kontrolek na "żywym" formularzu.
  11. Filownik, czyli... półprzezroczyste formularze.
  12. Graficzne checkboxy.
  13. Iloczyn kartezjański, różnica oraz iloraz dwóch tabel.
  14. Kalkulator odsetek ustawowych.
  15. Kody paskowe.
  16. Logowanie do bazy SQL Server.
  17. Mała baza obsługująca pole kempingowe (Jacek, 321kB).
  18. Menu na formularzu, czyli sposób na przełączanie się miedzy widokami.
  19. Modalny raport w Accessie.
  20. Nowe zdarzenia formularza w widoku "Arkusz danych".
  21. Odbiornik RTV, czyli... telewizor w Accessie.
  22. Przykład fitrowania autorstwa Roberta Łowczaka (52kB).
  23. Recordsety utrwalone, udostępnianie danych poprzez internet.
  24. Standardowe okna dialogowe w Accessie (zapisz i otwórz plik).
  25. Terminarz (Robert Łowczak, 203B).
  26. TreeView bez ActiveX.
  27. Uniwersalna klasa do obsługi pól przechowujących datę.
  28. UserForms w Accessie (moduł klasy z interfejsem, własny TreeView i inne).
  29. Uzupełnianie miejscowości na podstawie kodów pocztowych.
  30. Użycie funkcji Split i Replace do podziału tekstu.
  31. Wysyłanie komunikatów do użytkowników bazy.
  32. Wyświetl następne 10 rekordów.
  33. Wyświetlanie zagregowanych danych z zachowaniem edycyjności kwerendy.
  34. Zabawy na formularzu.
  35. Zdjęcia i obrazki w Accessie (metoda 1: zapisujemy tylko linki).
  36. Zip/Unzip bezpośrednio z poziomu Accessa.
  37. Zmiana bieżącej bazy w trakcie jednej sesji Accessa.
  38. Zmiana drukarki domyślnej z poziomu formularza.
 1. Warsztat 4 - na stronie tej znajduje się 18 przykładów oraz 19 przykładowych baz (niektóre tematy zawierają po kilka przykładowych baz)
  1. Dynamiczny "Layout".
  2. Ico Viewer - przeglądarka ikon.
  3. Kolorowanie obszarów na mapie.
  4. Logowanie do Accessa na konto novellowe.
  5. MDB->EXE? No nie, ale... Formularz z własnym menu, jako główne okno aplikacji.
  6. Niezwykłe pole listy (wybrany wiersz szerszy, w postaci podformularza).
  7. Prawdziwy edytor RTF w Accessie (bez API i ActiveX).
  8. Prosta gra, napisana w Accessie.
  9. Przechodzenie kolorowego zdjęcia w odcienie szarości i odwrotnie.
  10. Przezroczyste i półprzezroczyste obrazki bez użycia API i kodu.
  11. Raport oparty na kwerendzie krzyżowej.
  12. Raport ze zmienną liczbą i kolejnością kolumn.
  13. RTF Box, czyli kolorowe napisy w polu tekstowym na raporcie.
  14. Załączanie tabel.
  15. Zastosowanie TreeView i ListView.
  16. Zdarzenia w oknach bez zdarzeń.
  17. Zegar analogowy na formularzu.
  18. Zmiana szarego tła aplikacji na nasze własne.
 1. Anti-FAQ -dział ten jest podzielony na 7 części i zawiera na dzień dzisiejszy 165 odpowiedzi
  1. Ścieżki dostępu, środowisko Windows - 24 tematy
  2. Formularze - 37 tematów
  3. Tabele - 15 tematów
  4. Baza danych - 30 tematów
  5. Menu, paski narzędziowe -7 tematów
  6. Kwerendy - 11 tematów
  7. Raporty - 7 tematów
  8. Kod VBA - 34 tematy

No i na samym końcu najciekawszy dział poruszający tajemną wiedzę o Accessie, a w której to dziedzinie Krzysztof Pozorek jest bezkonkurencyjny. Dział ten polecam osobom mającym problemy z pamięcią.

  6. Zabezpieczenia
Czytaj97.mde oraz Czytaj2k.mde - skompilowane pliki baz danych służące do odczytu haseł zabezpieczonych baz danych MS Access.
PasswVBA04.mde - skompilowany plik bazy danych służący do usuwania haseł z projektów VBA.
• Czy można skutecznie zabezpieczyć bazę ? Konkurs na złamanie zabezpieczeń dwóch przykładowych baz zabezpieczonych na poziomie użytkownika
Edytor MDW - wersja beta edytora do odczytu i edycji zabezpieczeń w plikach MDW.
! FullAccess, czyli pełen dostęp do zabezpieczonych baz ? Program FullAccess służy do otwierania baz, zabezpieczonych na poziomie uprawnień użytkownika oraz usuwania innych wybranych ograniczeń dostępu do plików mdb/mde
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •