Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

Formularz - projektowanie.

 1. Formularz jako interfejs zarządzania bazą danych.
 2. Podstawowych rodzaje formularzy:
  • edytowanie i przeglądanie danych.
  • Panel przełączania.
  • modalne i podręczne okna dialogowe.
  • formularz startowy (logowania się użytkownika i przydzielenia mu ściśle określonych uprawnień.)
 3. Interaktywne elementy funkcjonalne na formularzu

Formularz jako interfejs zarządzania bazą danych MS Access.

Program Microsoft Access wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Jest to system obsługi relacyjnych baz danych, gdzie dane Access zapisuje w pojedynczym pliku o rozszerzeniu *.mdb, lub *.accdb (dla Accessa 2007). Jednak nie wystarczy zapisywać dane w tabelach i przetwarzać je w kwerendach. Aby poprawnie zarządzać bazą danych należy stworzyć (zaprojektować) odpowiedni interfejs dla końcowego użytkownika.

Interfejs tworzyć będą przede wszystkim formularze umożliwiające edytowanie i przeglądanie danych. Formularze mogą przedstawiać dane pochodzące z wielu tabel lub kwerend.
Formularze typu: "panel przełączania" ułatwiają nawigację w bazie danych za pomocą przycisków służących do otwierania i zamykania formularzy, raportów, otwierania innych paneli przełączania, zamykania programu Access itp. Mogą też być niestandardowe okna dialogowe, czyli formularze podręczne.

Jeśli formularz podręczny jest niemodalny, to po jego otwarciu można uzyskać dostęp do innych obiektów i poleceń menu. Formularz modalny jest wyświetlany na pierwszym planie i całkowicie ogranicza nam dostęp do innych obiektów bazy danych. Formularze w MS Access są interfejsem do pracy z danymi. Mają wiele zastosowań, ułatwiają korzystanie z danych w bazie, które są zebrane w tabelach i przetwarzane w kwerendach.   Formularze w zdecydowany sposób ułatwiają wprowadzanie danych. O ile można sobie wyobrazić wprowadzanie pomocniczych danych przez osobę trochę zaznajomioną ze specyfiką MS Access, to przeglądanie i edycja danych w arkuszach danych tabel i kwerend bez korzystania z formularzy, jest po prostu pomysłem nie z tej ziemi. W tak prymitywnym projekcie możliwość popełnienia błędu i utrata spójności danych jest olbrzymia. By uniknąć tego typu błędów do wprowadzania i modyfikacji danych należy posługiwać się formularzami. Przy projektowaniu formularza należy określić źródło jego rekordów (wybrać tabelę lub skorzystać z kwerendy, która może korzystać z kilku tabel, lub utworzyć własne źródło w postaci SQL).

Prezentacja, modyfikacja oraz obliczenia (przetwarzanie) danych przekazywanych ze źródła rekordów jest realizowane za pomocą obiektów graficznych zwanych formatami lub bardziej potocznie kontrolkami. Formularze usprawniają pracę z danymi, udostępniając łatwy w użyciu interfejs, a także umożliwiając dodawanie elementów funkcjonalnych, takich jak m.in. przyciski poleceń, otwierających inne formularze lub raporty oraz umożliwiające wykonywanie wielu innych zadań. Formularz pozwala określać sposoby interakcji użytkowników z danymi zawartymi w bazie danych. Można na przykład przedstawiać w formularzu tylko wybrane pola i zezwolić jedynie na określone operacje na prezentowanych danych. Ułatwia to ochronę spójności danych w bazie oraz zapewnia poprawność wprowadzania danych.

• Na następnej stronie szczegółowo zostanie omówiony sposob, jak zaprojektować swój własny prosty formularz za pomocą Kreatora formularzy.